پالایشگاه آبادان دوشنبه بیست و نهم اسفند 1390 19:55
پالایشگاه آبادان که ۱۰۰ سال از تاسیس آن می گذرد، اولین مجتمع صنعتی ایران است و مادر صنایع ایران نام دارد. این پالایشگاه در اغلب قرن بیستم و تا قبل از حمله موشکی صدام به پالایشگاه، بزرگترین پالایشگاه جهان بود. در حاضر نیز پالایشگاه آبادان بزرگترین پالایشگاه ایران و چهارمین پالایشگاه بزرگ جهان است.

چندتا عکس قدیمی از پالایشگاه آبادان گذاشتیم:

 

پالایشگاه آبادان

پالایشگاه آبادان

پالایشگاه آبادان

پالایشگاه آبادان

پالایشگاه آبادان

نوشته شده توسط ما  | لینک ثابت |